Specificatie Jaarrekening 2018

logo ggh vrienden def

 

STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN: 2018 VERSUS 2017

BEDRAGEN IN GEHELE EURO’S

    2018  2017  
Bankkosten   127  122  
Bijeenkomsten Geert Groote Huis   600  740  
Bureaukosten   100  119  
Folders   111  166  
Onderhoud website   45  ---  
Bestuurskosten   ---  ---  
         
         
    983  1.147  

 

 

-Bijeenkomsten Geert Groote Huis:
Betreft onze bijdrage in de entreekosten voor Vrienden

-Onderhoud website:
Dit betreft de kosten over 3 jaren

Deventer, 5 januari 2019

C.M. Leliveld, penningmeester